Velkoplošný tisk výkresů

 

Formát
Rozměry v milimetrech
Barevně
Černobíle
A0
841 x 1189 200 120
A1
594 x 841
100 60
A2 420 x 594
50 30

Ostatní formáty jsou naceňovány úměrně ploše.

Ceny v Kč vč. DPH.


Trodat
Datahelp
FotoStar
Elements